Msze Święte w naszej parafii

W niedziele i święta o: 8:00, 9:30 i 11:30 (z udziałem dzieci)

W święta przypadające w dni pracy o: 8:00 i 18:00

W dni powszednie o: 18:00

W dni powszednie w styczniu o: 8:00

Kancelaria parafialna

Wtorek - piątek: po Mszy Świętej

W razie pilnej potrzeby proszę dzwonić pod numer tel. kom. 600 183 776

Parafialny nr konta:

Bank Spółdzielczy w Tczewie

67 8345 0006 0002 2682 2000 0001

Grupy parafialne

Rada Parafialna

Rada parafialna zajmuje się animacją i organizacją życia Parafii oraz opiniowaniem inicjatyw. W skład rady wchodzą przedstawiciele Parafii, a spotkania odbywają się po wcześniejszym zawiadomieniu. Przewodniczącym Rady Parafialnej jest Pan Rafał Osowski. Pełni on również funkcję osoby pierwszego kontaktu, której zadaniem jest przyjmowanie ewentualnych zgłoszeń o krzywdzeniu dzieci w środowisku kościelnym.

Ministranci i lektorzy

Ministranci i lektorzy stanowią liturgiczną służbę ołtarza, a w jej skład wchodzą dzieci oraz młodzież (chłopcy). Opiekunem jest ks. Krzysztof Stoltmann.

Grupa liturgiczna

Grupa liturgiczna to dzieci i młodzież, które czytają Słowo Boże, śpiewają psalm, czytają Modlitwy wiernych oraz niosą dary ofiarne podczas niedzielnych Mszy Świętych z udziałem dzieci. Opiekunką grupy liturgicznej jest Pani Magdalena Stolarska.

Nieboskłonni

Nieboskłonni wzbogacają swoim śpiewem uroczystości i wydarzenia parafialne, diecezjalne oraz ogólnopolskie. Chór można spotkać na Mszach Świętych w czasie uroczystości kościelnych oraz podczas wielu koncertów. Dyrygentką jest Pani Karolina Kornas.

Armia Maksymiliana

Armia Maksymiliana to zespół muzyczny w skład którego wchodzą dzieci oraz młodzież. Posługują oni podczas niedzielnych Mszy Świętych z udziałem dzieci. Dyrygentką grupy jest Pani Agnieszka Lipińska.

Krąg biblijny

Spotkania kręgu biblijnego podczas których rozważane jest Słowo Boże, odbywają się we wtorki o godzinie 19:00 w salce katechetycznej. Opiekunem grupy jest ks. Krzysztof Stoltmann.

Kółko misyjne

Dzieci wchodzące w skład kółka misyjnego uczestniczą w spotkaniach poświęconych sprawom misji, prowadzą audycje misyjne w Radiu Głos i przedstawiają jasełka misyjne. Opiekunem jest Pani Katarzyna Trojanowska.

Wspólnota Żywego Różnańca

Wspólnota Żywego Różnańca codziennie odmawia modlitwę różańcową w określonej intencji. Dodatkowo wszyscy członkowie wspólnoty gromadzą się 13 dnia każdego miesiąca na Mszy Św. o godzinie 18.

Wspólnota Rycerstwa Niepokalanej

Członkowie Wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej prowadzą Adorację Najświętszego Sakramentu i Wieczerniki poświęcone Matce Bożej. Wspólnota powstała z inicjatywy Pani Elżbiety Lewińskiej. Opiekunami grupy są Panie: Katarzyna Winkelmann i Elżbieta Lewińska.

Biblioteka parafialna

Samoobsługowa biblioteka parafialna służy do wypożyczania książek i filmów o tematyce religijnej. Każda osoba, która chciałaby wypożyczyć film lub książkę, może dokonać tego codziennie w przedsionku kościoła. Osoby korzystające z biblioteki prosimy o zwrot pozycji w ciągu 30 dni.

Historia naszej parafii

(kliknij w rok, aby rozwinąć)

1986

Utworzenie Parafii św. Maksymiliana Kolbego z części Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i mianowanie proboszczem Księdza Mieczysława Więckowskiego.

1986

Odprawianie Mszy Świętych pod zabytkową figurą Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

1986

Odprawienie pierwszego nabożeństwa w wybudowanej kaplicy przykrytej prowizorycznym dachem.

1989

Poświęcenie kaplicy.

1994

Rozpoczęcie prac budowlanych kościoła – wykonanie wykopów pod fundamenty.

1997

Wzniesienie murów kościoła.

1998

Zbudowanie chóru.

2000

Wmurowanie w ścianę kościoła aktu erekcyjnego i kamienia węgielnego z celi śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego.

2001

Zakończenie prac przy konstrukcji stalowej dachu, ustawienie konstrukcji wieży i położenie dachówek na kościele.

2002

Wylanie betonowej posadzki.

2003

Początek wykonywania okien kościoła.

2008

Śmierć proboszcza parafii ks. Kanonika Mieczysława Więckowskiego i mianowanie proboszczem ks. Krzysztofa Stoltmanna.

2009

Wytynkowanie wnętrza kościoła, utworzenie z części kaplicy zakrystii, wymiana okien z drewnianych na plastikowe w pomieszczeniach nad kaplicą.

2010

Wymiana uszczelek w oknach kościoła, wymiana membrany i położenie na nowo dachówek na kościele.

2011

Oszklenie wieży kościoła, wykonanie elewacji zewnętrznej wieży, wykonanie i zamontowanie na wieży czterech krzyży z blachy tytanowo-cynkowej, wykonanie zadaszenia nad wejściem do kościoła, montaż ogrodzenia wokół terenu koscioła,wykonanie elewacji zewnętrznej kaplicy od strony zachodniej, wykonanie elewacji zewnętrznej plebanii.

2012

Wykonanie stropu w kościele, wykonanie elewacji zewnętrznej kaplicy od strony wschodniej.

2013

Posadzenie krzewów i drzew wokół kościoła i plebanii.

2014

Wykonanie elewacji zewnętrznej kościoła, pomalowanie na nowo dachu kaplicy i plebanii.

2015

Wykonanie i zamontowanie w kościele rzeźby Chrystusa Zmartwychwstałego.

2016

Położenie marmurowej posadzki w prezbiterium, wykonanie posadzki na chórze i schodach prowadzących na chór.

2017

Wykonanie z marmuru ołtarza, ambony, zakupienie do kościoła organów cyfrowych firmy Viscount, wykonanie ścieżki procesyjnej wokół kościoła.

2018

Wykonanie z marmuru tabernakulum i chrzcielnicy.

2019

Wykonanie wylewki betonowej w kościele.

2020

Ułożenie kostki polbrukowej przed kościołem i wykonanie posadzki granitowej w kościele.

2021

Zakup i zainstalowanie nowych lamp w kościele.

2022

Prace malarsko-rzeźbiarskie w prezbiterium

Nabożeństwa

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

w każdą środę po Mszy Świętej o godz. 18.00

Koronka do Miłosierdzia Bożego

w każdy piątek o godz. 17.30

Godzinki o NMP

w każdą niedzielę o godz. 7.30

Godzina Święta

w I czwartek miesiąca po Mszy świętej o godz. 18.00

Nabożeństwo wynagradzające NSPJ

w I piątek miesiąca po Mszy świętej o godz. 18.00

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi

w I sobotę miesiąca po Mszy świętej o godz. 8.00

Różaniec i Procesja Fatimska

13 dnia w miesiącach od maja do października po Mszy o godz. 18.00

Nabożeństwo majowe dla dzieci i młodzieży

w poniedziałki, środy i piątki o godz. 17.00

Nabożeństwo majowe dla dorosłych

w dni powszednie po Mszy świętej o godz. 18.00

Nabożeństwo czerwcowe

w dni powszednie po Mszy świętej o godz. 18.00

Nabożeństwo różańcowe dla dzieci i młodzieży

w poniedziałki, środy i piątki o godz. 17.00

Nabożeństwo różańcowe dla dorosłych

w dni powszednie o 17.30

Roraty dla dzieci i młodzieży

w poniedziałki, środy i piątki o godz. 17.00

Roraty dla dorosłych

w dni powszednie o godz. 8.00

Droga krzyżowa dla dzieci i młodzieży

w piątki Wielkiego Postu o godz. 16.30

Droga krzyżowa dla dorosłych

w piątki Wielkiego Postu o godz. 17.45

Gorzkie Żale

w niedziele Wielkiego Postu o godz. 15.00

Sakramenty

(kliknij w sakrament, aby zobaczyć szczegóły)

Chrzest święty

Termin: III niedziela miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 11.30

Przygotowanie: sobota przed chrztem o godz. 19.00

Dokumenty:

 • odpis aktu urodzenia dziecka
 • dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, data urodzenia, dokładny adres zamieszkania)
 • zaświadczenie rodziców chrzestnych z parafii zamieszkania o praktykowaniu wiary

Bierzmowanie

Termin: pod koniec I klasy ponadpodstawowej

Przygotowanie: dwuletni cykl przygotowań wg. harmonogramu

Dokumenty:

 • metryka chrztu
 • opinia katechety

Eucharystia

Termin:

 • w niedziele i święta o godz. 8.00, 9.30, 11.30
 • w święta przypadające w dni pracy 8.00 i 18.00
 • w dni powszednie o godz. 18.00

Przykazanie kościelne nakazuje w niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej. Kościół żywo poleca wiernym, będącym w stanie łaski uświęcającej, by przyjmowali zawsze Komunię świętą, gdy uczestniczą w sprawowaniu Eucharystii. Zobowiązuje ich do tego przynajmniej raz w roku (por. KKK 1417)

I Komunia Święta

Termin: II sobota maja

Przygotowanie: wg. harmonogramu

Dokumenty:

 • metryka chrztu

Spowiedź

Termin:

 • codziennie: 15 minut przed Mszą świętą
 • I piątek miesiąca: od 17:00 - 18.00

Warunki sakramentu pokuty: rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, spowiedź szczera, zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Namaszczenie chorych

Termin: I piątek i I sobota miesiąca (w ramach odwiedzania chorych, po wcześniejszym zgłoszeniu) oraz o każdej porze w razie nagłej potrzeby

Sakrament małżeństwa

Termin: termin ślubu ustalają narzeczeni z księdzem proboszczem rok wcześniej

Przygotowanie: katecheza przedmałżeńska i spotkania w poradni rodzinnej

Dokumenty:

 • metryka chrztu
 • dowód osobisty
 • świadectwo ukończenia religii w zakresie szkoły średniej
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich
 • w przypadku zawarcia małżeństwa konkordatowego – zaświadczenie z USC (nie wcześniej niż sześć miesięcy przed ślubem)
Wróć na górę